Ήταν τελικά αναπόφευκτο το Μνημόνιο 3 ;

12038673_10207406412536343_8136340748766779749_o1

 

Επειδή πολλοί γράφουν ότι το Μνημόνιο ήταν αναπόφευκτο μια παρατήρηση. Η φαρμακευτική δαπάνη, το 2009 5 δισ., είναι ένα σταθερό κλάσμα των δαπανών Υγείας, περίπου από 25-35%. Συνεπώς οι συνολικές δαπάνες Υγείας, Νοσοκομεία, Φάρμακα Νοσοκομείων, Παρακλινικές εξετάσεις, μισθοί ιατρών ΙΚΑ, εντολές πληρωμής ιατρών συμβεβλημένων με Δημόσιο κτλ ήταν περίπου 15 δισ. Καθότι είναι απόλυτα γνωστό ότι όλο αυτό ήταν μια φούσκα, καθότι ήταν απόλυτα γνωστό ότι βιώναμε καταστάσεις έκτακτες και συνεπώς οι οριζόντιες μειώσεις είναι αναπόφευκτες, καθότι ήταν απόλυτα γνωστό ότι είχαμε ένα έλλειμμα 35 δισ. μια μείωση οριζόντια 40% (να ειπωθεί ότι αθροιστικά αυτή την στιγμή έχουμε πολύ μεγαλύτερη, μόνο στην φαρμακευτική δαπάνη έχουμε από 5 δισ κλειστή δαπάνη 1,95 δισ δηλαδή άνω του 60%) μια μείωση, λέω 40% ήταν απολύτως λογική και θα εξασφάλιζε 6 δισ. Φανταστείτε, 6 δισ μόνο από τον τομέα Υγείας. Αν αθροίζαμε αντίστοιχες δράσεις στην Άμυνα, στις συντάξεις, στους μισθούς δημοσίου, στην κατάργηση φορέων, στα Δημόσια Έργα, απολύσεις συμβασιούχων και επιόρκων, εισπραξιμότητα φόρων και ΦΠΑ, θα βλέπαμε ότι τα 35 δισ δεν ήταν βουνό. Μόνο από την Υγεία θα εξασφαλίζαμε το 16,6% του δευτερογενούς ελλείμματος. Οι αγορές θα αναγνώριζαν την θέλησή μας για αλλαγές. Φυσικά θα ακολουθούσε ύφεση, αλλά εντός αγορών και με έλεγχο των οικείων οικονομικών. Το Μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος. Είναι μονόδρομος εξαιτίας της πολιτικής αβελτηρίας της πολιτικής τάξης και της πολιτικής ανωριμότητας του λαού.

 

από τον Vasileios Chantzos https://www.facebook.com/vasileios.chantzos

Advertisements