Τι ισχύει για τις διοικήσεις των τραπεζών

12038673_10207406412536343_8136340748766779749_o

 

της Νένας Μαλλιάρα – πηγή http://www.capital.gr/story/3069998

Το θέμα της αλλαγής διοικήσεων των τραπεζών επανέφερε ξανά χθες στη Βουλή με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας. Ενόψει της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης, την οποία χαρακτήρισε τελευταία ευκαιρία εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις διατήρησαν τις διοικήσεις που οδήγησαν τις τράπεζες στην κατάρρευση και πλέον όσες τράπεζες χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του δημοσίου θα έχουν το αντίστοιχο management.
Οι αναφορές περί αλλαγής διοικήσεων των τραπεζών δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ακούγονται. Ακούστηκαν για πρώτη φορά, ήδη από την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου όταν ο κ. Τσίπρας αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός. Έκτοτε η κυβέρνησή του προχώρησε σε αλλαγές των μέχρι τότε διοικήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν μάλιστα από τον SSM. Και όπου δεν έγιναν αλλαγές διοικήσεων, προφανώς κυβέρνηση και SSM θα έκριναν ότι αυτές ανταποκρίνονται στα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των τραπεζών.
Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και πολύ νωρίτερα το μνημόνιο που υπέγραψε ως προηγούμενη κυβέρνηση η σημερινή κυβέρνηση, προβλέπει ότι «οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς χωρίς καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση», ενώ και «η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του».
Πρόκειται για αυστηρές δικλείδες ασφαλείας που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές, σε εποπτικό και πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σωστή χρήση των νέων κεφαλαίων που θα διατεθούν στις τράπεζες και να αποφύγουν όχι μόνο επιλογές προσώπων, αρεστών σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, στη διοίκηση των τραπεζών. Επιπλέον, στόχος είναι να περιοριστούν και πολιτικές παρεμβάσεις που θα έχουν χαρακτήρα «χαριστικό» είτε σε φίλα προσκείμενους επιχειρηματίες είτε σε ομάδες ψηφοφόρων.
Πολύ απλά, με την υπογραφή του μνημονίου, ο ESM μέσω του οποίου θα δοθούν τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έχει διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει με κριτήρια κομματικά στην επιλογή των διοικήσεων των τραπεζών, ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τράπεζες για «κοινωνική» πολιτική ή εξυπηρέτηση συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Άλλωστε, αν στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση δεν επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή στις τράπεζες, αυτές θα περάσουν στον έλεγχο του ESM. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, πάντως, την αρμοδιότητα στην επιλογή διοικήσεων στις τράπεζες δεν την έχει πια καμία κυβέρνηση.
Τι ισχύει λοιπόν για τις διοικήσεις των τραπεζών;
Όπως προβλέπει το μνημόνιο,

 • Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς καμία κρατική παρέμβαση με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε. και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψιν τους ειδικούς κανόνες για το ελληνικό ΤΧΣ αναφορικά με τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων.
 • Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι από το οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ 5 συναπτά έτη.
 • Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ισχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων.
 • Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, μετά την επισκόπηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών από το ΤΧΣ, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι τα δ.σ. των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με γνώση και μακρά πείρα στην τραπεζική, χωρίς σχέση κατά την προηγούμενη δεκαετία με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν σε όλες τις επιτροπές των συμβουλίων.
 • Έως τον Οκτώβριο 2015 θα εξεταστεί η αναγκαιότητα περαιτέρω μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλήρως ανεξάρτητη και σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Όσο για την διακυβέρνηση του ΤΧΣ:

 • Θα συσταθεί επιτροπή επιλογής από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκ των οποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του οποίου η ψήφος θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας, και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπ. Οικονομικών και ένας από την ΤτΕ).

Το Υπ. Οικονομικών, η ΤτΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ESM θα διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής.Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβουλο σε θέματα προσλήψεων. Ο υπουργός Οικονομικών θα προβεί σε διορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα καθορίζει τις αμοιβές και λοιπούς όρους απασχόλησης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυσης.
Ο νόμος θα διασφαλίσει ότι:

 • Η αμοιβή και οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ώστε να προσελκύονται υψηλού επιπέδου διεθνείς υποψήφιοι για τις διευθυντικές θέσεις
 • Θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα μπορεί να εξετάζει και να αλλάζει τα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του
 • Θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ΤΧΣ μέσω της ετήσια δημοσιοποίησης των στρατηγικών του στόχων και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσεων έναντι καθορισθέντων στόχων
 • Μεταξύ των στόχων του ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Έως τα τέλη Μαρτίου 2016 το ΤΧΣ θα δημοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016 έκθεση επί των επιδόσεων της στρατηγικής σε εξαμηνιαία βάση.
Advertisements